Česky, prosím!

„Jazyk je jako harmonie, když je čistý,
nádherně se poslouchá...”

úvodní stránka › nabídka › gramatická korektura

Ze světa češtiny

Uzlíky na jazyku - zábavně o jazyku

Internetová televize Stream.cz se pustila do projektu s názvem Uzlíky na jazyku. Jedná se o krátké a výstižné vysvětlení, co znamenají různá česká rčení či jak vznikala n...

více | zdroj

Informační okénko

Co se děje u Matěje?

Co se děje u Matěje nevím, protože vlastně žádného neznám, ale u mě se toho děje poměrně dost. Pracuji na korektuře knížky pro mládež, která se zabývá vztahem mezi "bílou" sle...

více

gramatická korektura

oprava pravopisných jevů

  • psaní měkkého a tvrdého i, y
  • psaní velkých a malých písmen
  • psaní a skloňování cizích slov, jmen
  • morfologická skladba slov – skloňování slov
  • kontrola spisovných koncovek atd.

větná skladba

  • kontrola čárek ve větě jednoduché i souvětí
  • správný slovosled
  • dohled nad tématem a rématem věty atd.
VeKu © 2013