Česky, prosím!

„Jazyk je jako harmonie, když je čistý,
nádherně se poslouchá...”

úvodní stránkareference

Ze světa češtiny

Uzlíky na jazyku - zábavně o jazyku

Internetová televize Stream.cz se pustila do projektu s názvem Uzlíky na jazyku. Jedná se o krátké a výstižné vysvětlení, co znamenají různá česká rčení či jak vznikala n...

více | zdroj

Informační okénko

Co se děje u Matěje?

Co se děje u Matěje nevím, protože vlastně žádného neznám, ale u mě se toho děje poměrně dost. Pracuji na korektuře knížky pro mládež, která se zabývá vztahem mezi "bílou" sle...

více

reference

Kompletní seznam referencí naleznete na portálu Na volné noze: https://navolnenoze.cz/prezentace/alena-mikulikova/doporuceni/

Copywriting:

Martin Buršík, investiční poradce - texty pro webovou stránku http://martinbursik.com

"Alena vytvořila sadu textů pro prezentaci www.martinbursik.com, se kterou jsem si nevěděl rady především z důvodu nutnosti texty razantně zkrátit. Alena velmi přesně texty zkrátila, přitom zachovala jejich smysluplnost. Od samého začátku, kdy na zkoušku vypracovala malou část, jsem viděl, že se umí vcítit do mých myšlenek a mého záměru, cílenými otázkami dokázala texty stylisticky upravit a vystihnout přesněji meritum věci."

UNION POINT s. r. o. - články na míru z oblasti kultury (hudba, vizuální umění, móda aj.)

http://www.sittardia.cz/cs/ - tvorba firemního magazínu

http://www.winehouse.cz

Korektury:

Nakladatelství Slovart - knížka pro děti Přihraj, Carlos!

"Mgr. Alena Mikulíková je pečlivá a spolehlivá korektorka. Všechny opravy přehledně vyznačila a u sporných věcí přidala také vysvětlení. Přestože byla požádána o jazykovou korekturu, upozornila také na řadu věcných chyb. Z dlouholetých zkušeností v oboru vím, že toto není zdaleka samozřejmostí. Velice paní Mikulíkové děkuji za její profesionální přístup k práci, ochotu a dodržení domluveného termínu." Radka Svobodová, překladatelka a editorka

Agrobase - zpravodaj Agrární komory ČR

"Paní Alenu Mikulíkovou jsem oslovil na základě profilu s referencemi na portále Na volné noze. Zcela naplnila moje očekávání. Rád pracuji s profesionály, protože chci, aby práce šla dobře od ruky a nikde se nezadrhávala. Což v dnešní době jsou takoví lidé vzácností. Vše na čem jsme se domluvili, paní Mikulíková dodržela (termíny i cenu). Využil jsem ji na korekturu 68 stránkového časopisu. Reagovala rychle, její práce byla velmi pečlivá a je vidět, že ji práce baví. Jsem rád, že jsem narazil na spolehlivého korektora, na kterého se opět obrátím, když budu potřebovat." Tomáš Neubauer, grafik

Jíme zdravě s Fit recepty - kuchařka:

"Alenu Mikulíkovou mohu vřele doporučit. Dělala pro nás korekturu pro kuchařku a s její prací jsme byli nadmíru spokojeni. Komunikace výborná, Alena reagovala defakto ihned, o projekt se opravdu zajímala a výstupy práce byly nad očekávání. Přidala také cenné rady a všímala si i věcí nad rámec spolupráce, čímž nám velmi pomohla. Už teď se těším na další spolupráci." Petr Novák

"S Alenou Mikulíkovou jsem spolupracoval na kuchařce, kde měla paní Mikulíková na starost korekturu a já jsem vytvářel sazbu a design. Pro mne, jakožto člověka, který obsah zapracovával, byl výstup od paní Mikulkové zcela srozumitelný a ušetřil mi hodně času při následné úpravě textů. Kromě formy výstupu jsem velmi ocenil i pečlivost a perfektní znalost typografických pravidel." Jan Kyzlink, UX/UI designér pro weby a mobilní aplikace

Alexey Kotov - seminární práce studenta VŠEM (český překlad z ruštiny):

"Mgr. Alena Mikulíková je fakt profesionálka, spolupráce je vždycky příjemná. Její službu korektury jsem potřeboval jako student z ciziny. Alenu bych vřele doporučil všem studentům. Vždy se snaží studenty podporovat, akceptuje styl autora a vždy pracuje rychle a zodpovědně. Na emaily odpovídá velmi rychle a dodržuje termíny."

Nakladatelství Altenberg - Fladil ve školce:

"Na sklonku roku 2016 připravovalo naše nakladatelství k vydání knížku pohádek pro předškolní děti – Flandil ve školce. A protože kvalitní text se bez kvalitní jazykové redakce prostě neobejde, rádi jsme díky předchozí zkušenosti a referencím přátel využili služeb Aleny Mikulíkové. Oceňujeme její citlivý přístup k práci s jazykem, který důsledně ctí autorský rukopis, a zvláště vyzdvihujeme naprosto bezproblémovou domluvu, vstřícnost a dodržení smluvených termínů. Rádi doporučujeme!"

Kristina Binědová - Cesta k lepší práci (společenská příručka)

UNION POINT s. r. o. - Prostor (čtvrtletník pro Střední Čechy)

detektivní román Michala Kratochvíla Plachetnice z Božkova:

"Alenu Mikulíkovou jsem oslovil s nabídkou podílet se na dokončení mého kriminálního románu Plachetnice z Božkova. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prvotinu, hledal jsem někoho, kdo dokáže textu dát náležitý tvar a zbaví ho veškerých gramatických i stylistických nedostatků. Alena Mikulíková se zhostila svého úkolu s velkým nasazením a k práci přistupovala naprosto profesionálně a odpovědně. Velice si na ní cením pečlivosti a proaktivního přístupu k tématu, díky čemuž text získal na čtivosti. S Alenou se pracovalo výborně i díky tomu, že nad rámec sjednané spolupráce mi dala cenné rady týkající se žánrové stylistiky a dalších zásad pro umělecký text. Komunikace s Alenou byla bezproblémová a dodržela všechny sjednané termíny."

http://www.martinvana.cz

"S Alenou Mikulíkovou jsem spolupracoval při tvorbě některých svých textů a webové prezentace martinvana.cz. Původně mělo jít čistě o kontrolu pravopisu, nicméně Alena Mikulíková mi poskytla cenné připomínky také ke strukturování a přehlednosti textů a webu. Za nejcennější považuji její znalost norem, analytický přístup a smysl pro detail. Nedovolí Vám podcenit ani zdánlivé maličkosti, které by mohly při opomenutí znehodnotit celou Vaši snahu. Spolupráci s Alenou Mikulíkovou mohu plně doporučit." Martin Váňa

http://www.kurzynaplno.cz

překlad z chorvatštiny do češtiny: Branko Polic: Dětství v Záhřebu (Ten, který měl štěstí)

"Přístup Aleny Mikulíkové k práci s texty se vedle mimořádné pečlivosti a pozornosti ke gramatické stránce jazyka vyznačuje i nevšední vnímavostí pro stylistickou povahu textu a hlubokou pokorou k původní předloze. Je mi velkou ctí spolupracovat s Alenou na slohově pestrých a korektorsky náročných uměleckých textech krásné literatury. Jejich výsledná podoba opakovaně potvrzuje vynikající práci s českým jazykem pramenící z důkladného studia a bohaté korektorské praxe. Ať už sháníte jazykovou korekturu odborného či uměleckého textu, nebo se poohlížíte po komplexnějších jazykových službách, volbou Aleny Mikulíkové rozhodn ě nebudete zklamáni." Josef Kodet

Kraj Vysočina - brožura k Junge Uni 2012, 2013

"V letech 2012 a 2013 oslovilo Oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Kraje Vysočina, jehož jsem byl v uvedených letech vedoucím, paní Alenu Mikulíkovou, aby kompletní stylistické a jazykové korektury české části brožury pro účastníky studentské univerzity Mladá univerzita / Junge Uni Waldviertel z České republiky a Rakouska. Jednalo se o korektury a kompletaci surových překladů z němčiny do češtiny, což s sebou neslo různá úskalí, s nimiž si dokázala poradit.

Velice jsme si pochvalovali její bezproblémovou komunikaci, vstřícnost a spolupráci, díky níž se podařilo připravit český text brožury do podoby vhodné k tisku. Její přístup k naším potřebám, kvalita výsledných textů i iniciativa byla zárukou dobře a včas odvedené práce." Ladisla Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 publikace mezinárodního projektu We Share! (Grundtvig, Program celoživotního učení)

"Hodina H oslovila Alenu Mikulíkovou v roce 2014 ve věci korektur české publikace mezinárodního projektu "We share" (Program celoživotního učení - Grudtvig). Publikace byla přeložena z angličtiny do češtiny. Jednalo se o obsáhlý odborný text, při jehož korekturách bylo nutné pracovat s anglickým originálem, který odrážel také kulturní rozdíly autorů, které se projevovaly v jednotlivých formulacích a terminilogii.

Spolupráce probíhala na velice profesionální úrovni, kterou podpořila vstřícná a intenzivní komunikace podporující kvalitu finální publikace. Oceňujeme aktivní přístup, flexibilitu a odbornost, schopnost práce s cizojazyčným textem jako podkladem a zaměření na kvalitu výsledku práce.

Práce byla dodána včas, a to v požadovaném a dohodnutém termínu bez jakýchkoli časovách prodlev." Iva Macia, Hodina H

text o životě a zásluhách pro vlast plk. Imricha Gablecha, výstava vojenské techniky IDET, Brno

bakalářské a diplomové práce (MU Brno, Univerzita obrany, Karlova univerzita atd.)

Editorská práce:

jid.slunceweb.cz/jid2012

http://jid.slunceweb.cz/jid2013/festivalove-novinyjid.slunceweb.cz/jid2013

http://jid.slunceweb.cz/jid2014/?s=jidacky-platek

 

 

 

 

 

VeKu © 2013