Česky, prosím!

„Jazyk je jako harmonie, když je čistý,
nádherně se poslouchá...”

úvodní stránkaze světa češtiny

Ze světa češtiny

Uzlíky na jazyku - zábavně o jazyku

Internetová televize Stream.cz se pustila do projektu s názvem Uzlíky na jazyku. Jedná se o krátké a výstižné vysvětlení, co znamenají různá česká rčení či jak vznikala n...

více | zdroj

Informační okénko

Co se děje u Matěje?

Co se děje u Matěje nevím, protože vlastně žádného neznám, ale u mě se toho děje poměrně dost. Pracuji na korektuře knížky pro mládež, která se zabývá vztahem mezi "bílou" sle...

více

Uzlíky na jazyku - zábavně o jazyku

Internetová televize Stream.cz se pustila do projektu s názvem Uzlíky na jazyku. Jedná se o krátké a výstižné vysvětlení, co znamenají různá česká rčení či jak vznikala některá slova, která denně používáme. Pořadem provádí jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. https://www.stream.cz/porady/uzliky-na-jazyku

zdroj


Taky zprávy textujete?

Výraz textovat do češtiny přišel z angličtiny. V ní se běžně používá například ve smylu napíšu ti později: I'll text you later. Psát SMS už prostě v módě není a mladí lidé si nejspíš čím dál častěji napíší: textnu ti později. Více se dočtete v rozhovoru na Českém rozhlase: http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/vyraz-textovat-se-v-cestine-zabydluje-cim-dal-vic--1679183

zdroj


Co vstoupí do spisovné češtiny a kdy?

Článek s novým ředitelem Ústavu pro jazyk český s panem Martinem Proškem o tom, jaká slova můžeme v budoucnu očekávat ve spisovné češtině, a jak k tomu vlastně dochází.

 

zdroj


Vývoj češtiny určují lidé

Zajímavý článek s novým ředitelem Ústavu pro jazyk český. Dozvíte se, zda by byl pro zrušení psaní tvrdého y. A co Vy? Pro zobrazení článku stačí kliknout na tlačítko zdroj.

zdroj


Skvělý web pro opakování češtiny

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové vytvořila webovou stránku: http://pravopisne.cz, kde je možné si díky interaktivním cvičením procvičit všechny jevy týkající se české gramatiky, syntaxe, stavby věty atd. Web zároveň obsahuje namluvené diktáty.  Všechna cvičení je možné si nechat online vyhodnotit, přičemž hodnocení ukáže vždy správnou variantu. Je to výborný nástroj jak pro učitele, kteří zde najdou velké množství cvičení pro své žáky v online prostředí, zároveň se stránka hodí pro žáky a studenty, kteří si chtějí zdokonalovat znalosti z češtiny sami doma. Vyzkoušejte, nebudete litovat.

zdroj


Whisky versus whiskey

Stává se, že jdu do obchodu a tam pod asi nejznámější irskou živou vodu Jameson vidím cedulku s názvem irská whisky. Tady pozor!!! Správně je to totiž irská whiskey - jedná se o nepatrný rozdíl oproti skotské, která se píše opravdu jen whisky. Toto slovo pochází z gaelštiny a skutečně v překladu znamená živá voda. Písemná podoba whiskey se pak používá například i pro americké destiláty tohoto druhu.

zdroj


Třiatřicet versus třicet tři

Psaní číslovek může být občas ošemetné. Zvlášť pokud je nepíšeme číslovkou, ale slovy. Uvědomit si musíme jedno pravidlo. Píšeme-li číslovku například 33 tak, že nejdříve vyslovíme desítky a pak jednotky, píšeme číslovku odděleně, pokud však na začátku zvolíme jednotky a teprve poté desítky, píšeme číslovku dohromady, jedná se o tzv. složené číslovkové výrazy. Při čtení jednoho článku jsem narazila na chybné psaní této číslovky a velmi mě to zarazilo, protože jsem se v praxi ještě nesetkala s jinou variantou. Teď už si to budeme pamatovat všichni.

zdroj


Jakoby x jako by

Čím dál častěji se stává, že v písemném projevu se nerozeznává rozdíl mezi jako by (vyjádření podmiňovacího způsobu) a jakoby (s významem asi jako, jen tak, ledabyle). Hezký příklad přinášíme z webu Českého rozhlasu Region, kdy autor příspěvku tuto diferenciaci neodhalil. Podívejte se na článek http://www.rozhlas.cz/vysocina/toulky/_zprava/kaple-je-nejstarsim-mistem-namestskeho-zamku--1273057

zdroj


Akademická gramatika je tady

Nakladatelství Academia vydalo novou Akademickou gramaticku českého jazyka. Ambicí nové Akademické gramatiky spisovné češtiny je stát se především praktickou příručkou využívanou širokou kulturní veřejností; teoretické výklady gramatických jevů jsou proto zpravidla omezeny na nutné minimum. Více o nové příručce se dočtete zde http://academia.cz/akademicka-gramatika-spisovne-cestiny.html

zdroj


Řidicí versus řídící

V korektuře jedné z diplomových prací budoucího absolventa právnické faktulty jsem narazila na nešvar, který se objevuje čím dál častěji. Zjistila jsem, že nejen v právnické hantýrce se nerozlišuje význam slov řídicí a řídící - například v sousloví řídicí výbor. Běžně se totiž v praxi objevuje tvar řídící výbor, přičemž nevím, zda dotyčný výbor zrovna něco řídí (auto, vlak, traktor...). Správný tvar v tomto případě je řidicí výbor, jelikož slovo řídící odkazuje pouze k aktivitě, která je vykonávána řízením nějakého prostředku. Viz Internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=%C5%99%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD&ref=%C5%99%C3%ADdic%C3%AD

zdroj


Ještě malá douška k chybám typu 5ti, 5-ti

Nad gramatickými chybami v bakalářských, diplomových pracech, smlouvách, administrativních dokumentech atd. se pozastavil i děkan FFMU, když se o nich velmi vtipně vyjádřil ve svém příspěvku zde: http://www.phil.muni.cz/~jokr/joo/index.php/jazykovy-koutek/683-fuj-to-se-mi-navalilo

zdroj


Pán versus paní

V běžné komunikaci se dostaneme do situace, kdy je třeba napsat zkratku slov pán nebo paní. Běžně se také stává, že se zkratky těchto slov zaměňují. Jak je to tedy správně? Pán = p. a paní = pí. Jedná se o tzv. zkratky grafické.

zdroj


Jsme v češtině doma?

Jsme v češtině doma? je publikace, kterou vydalo nakladatelství Academia. Skládá se z více jak 80 tisíc dotazů, které byly zaslány do jazykové poradny při UCJAVČR.  Doporučujeme všem, kteří si rádi rozšiřují obzory v naší mateřštině. Více si přečtěte na: http://academia.cz/jsme-v-cestine-doma.html

zdroj


Kdy že se píše před a čárka?

Před spojkou a se píše čárka pouze v případě, pokud se nejedná o slučovací poměr mezi větnými členy či samotnými větami. V článku, který zde uvádíme, se autorka tímto pravidlem příliš neřídila. Posuďte sami. http://www.rozhlas.cz/vysocina/tandem/_zprava/kazdy-si-neseme-rodinnou-zatez--1193219


Jedna dlouhá věta

Asi největší zážitek jsme si odnesli ze setkání s panem primátorem, který naše rejdění nemohl přeslechnout, a vykoukl tak ze dveří jihlavské radnice, aby se přesvědčil, že se Jihlava nehroutí pod nájezdem nějakých výtržníků, ale že byla na chvíli oživena nadšenými studenty i pracujícími, kteří do poměrně zakaboněného dne vnesli aspoň trochu světla a radosti. Festivalové noviny JID 20-13


Do 18ti, 18-ti, 18. nebo 18 let?

Jedno jazykové doporučení. Kdykoli budete psát cokoli o něčem, že je přístupné od plnoletosti, tedy od 18 let nebo od jakéhokoli jiného věku, a nemusí to být ani o přístupnosti na něco či někam, nenechávejte kreativitě přílišnou volnost. Žádné 18ti, 18-ti, 18. let neexistuje!!!

zdroj


Pravopis velkých písmen aneb šlosarka v HOSTu

V aktuálním čísle - únorovém - měsíčníku pro literaturu a čtenáře HOST vyšla moc pěkná šlosarka (sloupek k aktuálnímu jazykovému dění v podání pana profesora Dušana Šlosara) o pravopisu velkých písmen. Píše se v ní, že Ústav pro jazyk český uvažuje o aktualizaci a zpřehlednění pravopisu velkých písmen v češtině. Kdo si s tímto tématem někdy zadal, ví, že to je jak prodírání hustým pralesem. Tak uvidíme, co se stane a jestli se ten prales proklestí.

VeKu © 2013